• baner CCMODE
Drukuj

Pracownia SecLab EMAG

Super User. Opublikowano w Oferta współpracy

Realizacja procedur wspomagana jest za pomocą komputerowych systemów informatycznych. Oferujemy możliwość wykorzystania systemu CCMODE Tools – komputerowego systemu wspomagającego rozwój produktów informatycznych zgodnych ze standardem ISO/IEC 15408 Common Criteria. System wspomaga:

  1. prowadzenie analiz bezpieczeństwa i projektowanie zabezpieczeń,
  2. projektowanie produktu oraz opracowanie jego dokumentacji zgodnie z zadeklarowanym poziomem uzasadnionego zaufania EAL (ang. Evaluation Assurance Level) na bazie wzorców projektowych,
  3. samoocenę materiału dowodowego wg metodyki oceny CEM (ang. Common Methodology for Information Technology Security Evaluation) w ramach przygotowania produktu do właściwej oceny i certyfikacji lub akredytacji.

Ponadto moduły systemu wspomagają konstruktora w zarządzaniu: konfiguracją produktu, testami i usuwaniem usterek bezpieczeństwa, wersjonowaniem. System udostępnia niezbędną wiedzę na temat metodyki Common Criteria i jej stosowania za pomocą modułu bazy wiedzy.

W pracowni SecLab wykorzystano także system OSCAD , który służy do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) i ciągłością działania (ISO 22301, BS 25999). System wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla danych projektowych produktów informatycznych realizowanych w pracowni.

Oferujemy możliwość wykorzystania systemu OSCAD do prowadzenia badań w zakresie metod i narzędzi przeznaczonych do analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem (wg ISO 31000) w różnych dziedzinach zastosowań z uwzględnieniem oceny efektywności i użyteczności proponowanych zabezpieczeń. System OSCAD umożliwia m.in.:

  1. kontrolowanie czynników zakłócających ciągłość działania i bezpieczeństwo informacji,
  2. wsparcie dla ograniczania skutków zakłóceń ciągłości działania lub naruszeń bezpieczeństwa,
  3. wspomaganie odtwarzania procesów biznesowych po incydentach,
  4. zarządzanie incydentami,
  5. gromadzenie informacji statystycznych, ich analiza i udostępnianie.

W ramach działalności Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, zasoby pracowni SecLab EMAG mogą być wykorzystywane do realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych z partnerami naukowymi i przemysłowymi, a także do upowszechniania wyników projektów, jak i prowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie: projektowania i oceny zabezpieczeń informatycznych, zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, zarządzania ryzykiem.

Wszystkich zainteresowanych wspołpracą prosimy o Kontakt.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla