• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Wzbogacony (ang.  augmented)  – termin stosuje się w przypadku, gdy dany pakiet wymagań bezpieczeństwa powiększono w ST/PP o nowy komponent lub przynajmniej jeden z komponentów podmieniono na komponent o wyższym rygoryzmie.
  • Dane uwierzytelniające (ang.  authentication data)  – informacje wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika.
  • Upoważniony użytkownik (ang.  authorized user)  – użytkownik TOE, który może wykonywać operacje zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi (SFR).
  • Składnik podstawowy, część podstawowa (ang. base component)  – jednostka / podmiot złożonego TOE, która sama była poddawana ocenie, dostarczająca usługi i zasoby składnikom zależnym.
  • Sprzężenie wywołań (ang.  call coupling)  – dwa moduły są sprzężone wywołaniami, jeśli ściśle komunikują się za pomocą swoich udokumentowanych wywołań funkcji; przykładami sprzęgania wywołań są: dane, znacznik, sterowanie.
  • Sprzężenie wywołań (sterowanie) (ang.  call coupling (control))  – związek pomiędzy dwoma modułami, w którym jeden moduł przekazuje informację do drugiego wpływając na jego wewnętrzną logikę.
  • Sprzężenie wywołań (dane) (ang.  call coupling (data))  – związek pomiędzy modułami komunikującymi się bezpośrednio poprzez wywoływanie parametrów reprezentujących pojedyncze elementy danych.
  • Sprzężenie wywołań (znacznik) (ang.  call coupling (stamp))  – związek pomiędzy dwoma modułami poprzez wywoływanie parametrów składających się z wielu pól lub mających ważną strukturę wewnętrzną.
  • Drzewo wywołań (ang. call tree)  – przedstawia w postaci schematu wszystkie moduły w systemie wraz z wywołaniami pomiędzy modułami.
  • Pakiet uzasadnionego zaufania dla złożonych TOE (ang. CAP (Composed Assurance Package))– pakiet uzasadnionego zaufania, składający się z wymagań SAR (głównie z klasy ACO). Skala CAP jest trzystopniowa: CAP–A, CAP–B, CAP–C. Skład pakietów jest opisany w CC Part 3.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla