• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Spójność komunikacyjna modułu (ang. communicational cohesion) – moduł zawierający funkcje generujące wyjścia dla innych funkcji w ramach modułu.
  • Kompatybilne (składniki, części) (ang. compatible (components))  – własność składnika umożliwiająca dostarczenie usług wymaganych przez inne składniki, poprzez odpowiednie interfejsy każdego składnika, w spójnym środowisku operacyjnym.
  • Kompletne (ang. complete)  – oznacza, że wszystkie niezbędne części jednostki zostały dostarczone; pod względem dokumentacji, oznacza to, że wszystkie istotne informacje ujęte w dokumentacji są na takim poziomie szczegółowości, że dalsze wyjaśnienia nie są potrzebne na tym poziomie abstrakcji.
  • Złożoność oprogramowania  (ang. complexity)  – miara trudności analizy, testowania i utrzymywania oprogramowania.
  • Komponent  (ang. component)  – najmniejszy możliwy do wyboru zbiór elementów, na których mogą być oparte wymagania.
  • Składnik, część TOE  (ang. component TOE)  – pozytywnie oceniony TOE, stanowiący składnik innego, złożonego TOE.
  • Złożone środowisko lokalne  (ang. composed site)  – wynik procesu łączenia; jest to połączenie co najmniej jednego certyfikowanego środowiska lokalnego z innym certyfikowanym środowiskiem lokalnym lub takim, którego nie wszystkie komponenty z klasy ALC otrzymały certyfikat.
  • Złożone TOE  (ang. composed TOE)  – TOE złożone z kilku innych pozytywnie ocenionych TOE.
  • Element konfiguracji (ang. configuration item)  – obiekt zarządzany przez system CM w trakcie rozwoju TOE; może być częścią TOE, obiektem związanym (np. dokument niezbędny dla oceny lub narzędzie stosowane w trakcie rozwoju TOE).
  • Lista konfiguracji  (ang. configuration list)  – wyjściowe dokumenty zarządzania konfiguracją zawierające listę wszystkich elementów konfiguracji określonego produktu wraz z dokładną wersję każdego elementu.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla