• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Dowód zarządzania konfiguracją (ang. configuration management evidence)  – wszystko, co może być wykorzystane dla potwierdzenia zaufania do prawidłowo działającego systemu CM.
  • Wyniki zarządzania konfiguracją (ang. configuration management output)  – dane wyjściowe wyprodukowane lub narzucone przez system zarządzania konfiguracją; mogą to być dokumenty (np. wypełnione formularze, zapisy pracy systemu CM), jak również czynności (np. działania fizyczne zgodne z instrukcją zarządzania konfiguracją); przykładami takich wyników CM są listy konfiguracyjne i plany zarządzania konfiguracją.
  • Plan zarządzania konfiguracją (ang. configuration management plan)  – opis, w jaki sposób system zarządzania konfiguracją jest stosowany dla TOE; celem wydawania planu CM jest to, aby pracownicy wiedzieli dokładnie, jakie czynności mają realizować.
  • System zarządzania konfiguracją (ang. configuration management system)  – zestaw procedur i narzędzi (w tym ich dokumentacja) używany przez konstruktora do rozwijania i utrzymywania konfiguracji swoich produktów w ich cyklu życia; system CM może uwzględniać różne stopnie rygoryzmu i funkcjonalności; na wyższych poziomach systemy CM powinny być zautomatyzowane, powinny kontrolować usuwanie błędów oraz zmiany w projekcie, a także zapewniać różne mechanizmy śledzenia.
  • Zapisy z pracy systemu CM  (ang. configuration management system records)  – dokumentuje najważniejsze czynności systemu CM.
  • Narzędzia zarządzania konfiguracją (ang. configuration management tools)  – obsługiwane ręcznie lub zautomatyzowane narzędzia realizujące lub wspierające system CM.
  • Dokumentacja użytkowania CM  (ang. configuration management usage documentation)  – część systemu zarządzania konfiguracją, która opisuje, w jaki sposób system zarządzania konfiguracją jest zdefiniowany i stosowany przez jego użytkowników; na przykład, dokumentacja może obejmować: podręczniki, przepisy lub dokumentację narzędzi i procedur.
  • Potwierdzać (ang. confirm)  – stwierdzenie, że coś zostało poddane przeglądowi w sposób szczegółowy i wystarczający; określenie to jest stosowane tylko do działań oceniającego.
  • Zgodność (ang. conformance) 

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla