• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Deklaracja zgodności (ang. conformance claim) 
  • Zdolność przyłączeniowa (ang. connectivity)  – cecha dotycząca połączeń, własność TOE umożliwiająca interakcję z zewnętrznymi podmiotami IT; dotyczy to również wymiany danych drogą przewodową lub drogą bezprzewodową, na każdą odległość w dowolnym środowisku lub konfiguracji.
  • Zgodny, spójny (ang. consistent)  – związek pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami, między którymi nie ma oczywistych sprzeczności.
  • Sprzężenie poprzez zawartość (ang. content coupling) – związek pomiędzy modułami, w którym jeden używa bezpośrednich odnośników do zawartości drugiego (np. modyfikując jego kod lub odnosząc się do jego wewnętrznych etykiet).
  • Przeciwdziałać (ang. counter)  – przeciwdziałanie wobec ataku, w taki sposób, że wpływ zagrożenia jest zmniejszony, ale niekoniecznie wyeliminowany.
  • Środki zaradcze, zabezpieczenia (ang. countermeasures) 
  • Sprzężenie (ang. coupling)  – sposób i stopień wzajemnych zależności pomiędzy modułami oprogramowania; typy sprzężeń: sprzężenia poprzez wywołanie, sprzężenie wzajemne, sprzężenie poprzez zawartość.
  • Ukryty kanał (ang. covert channel)  – wymuszony, nielegalny kanał komunikatów sterujących, który pozwala użytkownikowi na naruszenie wielopoziomowej polityki separacji i wymagań nieobserwowalności TOE.
  • Uznaniowa kontrola dostępu (ang. DAC (Discretionary Access Control))  – dostęp jest ograniczany na podstawie tożsamości użytkownika/procesu oraz grup, do których on należy; użytkownik posiadający określone prawa dostępu do obiektów może nadawać je innym użytkownikom; DAC pozwala użytkownikowi na całkowite ustalenie uprawnień dostępu do własnych zasobów.
  • Dostawa (ang. delivery)  – przekazywanie gotowego TOE ze środowiska produkcyjnego w ręce klienta; dostawa jest działaniem w cyklu życia produktu, które może obejmować pakowanie i magazynowanie w środowisku rozwojowym, ale nie obejmuje transportu niedokończonych TOE lub ich części pomiędzy konstruktorami lub różnymi środowiskami rozwojowymi.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla