• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Zgodność wykazywana (ang. demonstrable conformance)  – związek pomiędzy ST i PP, gdzie ST zawiera rozwiązanie ogólnego problemu bezpieczeństwa w PP; PP i ST mogą zawierać zupełnie różne stwierdzenia, które odnoszą się do różnych elementów, używają różnych pojęć itp.; zgodność wykazywana może odnosić się również do typu TOE, jeżeli kilka podobnych PP już istnieje, dzięki czemu autor ST deklaruje zgodność z tymi PP oszczędzając w ten sposób pracę i czas.
  • Wykazać (ang. demonstrate)  – poprzez wnioski zdobyte na drodze analizy; wykazanie jest mniej rygorystyczne niż „dowód".
  • Zależność (ang. dependency (CC components))  – relacja między komponentami taka, że jeśli komponent posiadający zależności znajduje się w PP, ST lub pakiecie, to komponenty zależne od niego również muszą się tam znaleźć.
  • Składnik zależny, część zależna (ang. dependent component (part of composed TOE))  – jednostka / podmiot złożonego TOE, która sama była poddawana ocenie; część zależna wykorzystuje usługi dostarczane przez część podstawową.
  • Opisać (ang. describe)  – zapewnić konkretne dane (opis) czegoś (np. podmiotu, zasobu).
  • Określić (ang. determine)  – potwierdzenie danego wniosku w oparciu o niezależną analizę; użycie tego terminu oznacza prawdziwie niezależne analizy, zwykle w przypadku braku wcześniej przeprowadzonych analiz; porównując z terminami „confirm – potwierdzić" lub „verify – sprawdzać", można wywnioskować, że analizy zostały już przeprowadzone i muszą zostać poddane przeglądowi.
  • Konstruktor (ang. developer)  – instytucja odpowiedzialna za rozwój TOE.
  • Rozwój, konstruowanie (ang. development)  – faza cyklu życia produktu, która prowadzi do powstania gotowego produktu (TOE), jak również do jego reprezentacji implementacji.
  • Środowisko rozwojowe (ang. development environment) – środowisko, w którym opracowywany jest TOE.
  • Narzędzia rozwoju (ang. development tools) – narzędzia (łącznie z oprogramowaniem do badań, jeżeli dotyczy) wspierające rozwój i produkcję TOE; na przykład dla oprogramowania (software TOE) są to narzędzia programistyczne. 

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla