• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Separacja domeny (ang. domain separation) – właściwość architektury zabezpieczeń, za pomocą której TSF definiuje osobne obszary bezpieczeństwa dla każdego użytkownika i TSF, zapewniając jednocześnie, że żaden proces użytkownika nie wpływa na zawartość obszaru zabezpieczeń innego użytkownika lub TSF.
  • Poziom uzasadnionego zaufania (wg PKN); poziom wiarygodności oceny (ang. EAL (Evaluation Assurance Level)) – zbiór wymagań uzasadniających zaufanie; skala EAL jest siedmiostopniowa: EAL1 – EAL7; skład pakietów odpowiadających poziomom uzasadnionego zaufania (EAL) jest podany w CC Part 3.
  • Element (ang. element) – składnik komponentu; niepodzielne stwierdzenie o potrzebach bezpieczeństwa.
  • Zidentyfikowane potencjalne podatności (ang. encountered potential vulnerabilities) – potencjalne słabości w TOE zidentyfikowane przez oceniającego podczas wykonywania działań związanych z oceną, a które mogłyby być wykorzystane do naruszenia SFR.
  • Egzekwowane (ang. enforced) – przepis, prawo lub czynność wprowadzona lub wymuszona do wykonywania.
  • Zapewniać (ang. ensure) – gwarantuje silny związek przyczynowy między akcją i jej skutkiem; gdy termin ten jest poprzedzony słowem „help – pomoc", oznacza to, że na podstawie pojedynczej akcji skutek nie jest do końca pewny.
  • Ocena (ang. evaluation) – ocena PP, ST lub TOE, wg określonych kryteriów.
  • Organ nadzorujący oceny (ang. evaluation authority) – instytucja odpowiedzialna za wdrożenie CC w ramach danego schematu (systemu) prowadzenia ocen; wyznacza standardy i nadzoruje jakość ocen prowadzonych przez inne instytucje w ramach danego schematu.
  • Schemat (system) oceny (ang. evaluation scheme) – administracyjna i prawna struktura, w ramach której standard CC jest wdrażany przez organ nadzorujący oceny w konkretnym środowisku (kraju).
  • Oceniający (ang. evaluator)

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla