• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Materiał dowodowy pokrycia (ang. evidence of coverage)
  • Wyczerpujący (ang. exhaustive) – cecha metodycznego podejścia do przeprowadzenia analiz lub czynności zgodnych z jednoznacznym planem; jest to związane z terminem „systematic – systematyczny", ale jest znacznie silniejsze, ponieważ wskazuje, że nie tylko metodyczne podejście zostało podjęte w celu przeprowadzenia badań lub czynności zgodnych z jednoznacznym planem, ale że ten plan jest wystarczający, aby zapewnić, że wszystkie możliwe warianty postępowania zostały uwzględnione i przećwiczone.
  • Wyjaśniać (ang. explain) – argumentacja wyjaśniająca powody obrania danego kierunku działania; termin ten różni się od „describe – opisać" oraz „demonstrate – wykazać"; jego intencją jest odpowiedź na pytanie „dlaczego?" dany kierunek działania został wybrany, ale już niekoniecznie musi uzasadniać, że jest on optymalny.
  • Możliwa do wykorzystania podatność (ang. exploitable vulnerability) – słabość TOE, która może być wykorzystana do przełamania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR) w środowisku operacyjnym TOE.
  • Rozszerzony (ang. extended) – termin stosuje się w przypadku, gdy lista komponentów w ST/PP została rozszerzona o przynajmniej jeden komponent dodatkowy spoza CC.
  • Rozszerzenie (ang. extension) – dodanie do ST lub PP wymagań funkcjonalnych nie zawartych w CC Part 2 lub wymagań uzasadniających zaufanie nie zawartych w CC Part 3.
  • Jednostka zewnętrzna (ang. external entity) – jakikolwiek podmiot, produkt lub system teleinformatyczny znajdujący się poza granicami TOE i współdziałający z nim.
  • Rodzina (ang. family) – zbiór komponentów posiadających podobny cel, ale różniących się rygoryzmem.
  • Usuwanie usterek / błędów (ang. flaw remediation) 
  • Formalny (ang. formal) – wyrażony w języku o ograniczonej składni ze zdefiniowaną semantyką opartą na ogólnie przyjętych pojęciach matematycznych.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla