• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • Spójność funkcjonalna (ang. functional cohesion) – własność funkcjonalna modułu, który wykonuje działania związane tylko z jednym celem.
  • Interfejs funkcjonalny  (ang. functional interface) – zewnętrzny interfejs zapewniający użytkownikowi dostęp do funkcjonalności TOE, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w egzekwowanie wymagań funkcjonalnych (SFR); dla złożonego TOE są to interfejsy dostarczone przez składnik podstawowy, które są wymagane przez składnik zależny dla wsparcia działań w złożonym TOE.
  • Dokumentacja, podręczniki (ang. guidance documentation) – dokumentacja, która opisuje dostarczanie, przygotowanie do działania, obsługę, zarządzanie lub korzystanie z TOE.
  • IC (układ scalony) (ang. IC (Integrated Circuit)) 
  • Tożsamość (ang. identity) – przedstawienie jednoznacznej identyfikacji jednostek / podmiotów (np. użytkownik, proces lub dysk) w ramach TOE; przykładem takiej reprezentacji identyfikacji jest ciąg znaków; dla użytkownika może to być pełna lub skrócona nazwa albo unikalny pseudonim.
  • Reprezentacja implementacji (ang. implementation representation) – kod źródłowy lub schemat konstrukcyjny, na podstawie którego powstał produkt gotowy (np. ostateczny kod źródłowy tuż przed kompilacją lub rysunek płytki drukowalnej).
  • Nieformalny (ang. informal) – wyrażony w języku naturalnym.
  • Instalacja (ang. installation) – procedury wykonywane przez użytkownika w celu wdrożenia TOE w jego środowisku operacyjnym i wprowadzenia go w stan działania; ta operacja jest wykonywana zazwyczaj tylko raz, po otrzymaniu i zatwierdzeniu TOE; oczekuje się, że TOE jest skonfigurowane wg opisu w ST; jeśli TOE wymaga wstępnego rozruchu, którego nie trzeba powtarzać regularnie, proces ten należy klasyfikować jako instalację.
  • Integracja (ang. integration) – opisuje ponowne wykorzystanie materiału dowodowego klasy ALC (ocenionego podczas site certification) w trakcie oceny produktu, procedura pokazuje jak zintegrować wyniki certyfikacji środowiska w zadaniu zabezpieczeń TOE.
  • Interakcja (ang. interaction) – ogólne działania oparte na komunikacji pomiędzy modułami.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla