Drukuj

Wymagania uzasadniające zaufanie do zabezpieczeń

Super User. Opublikowano w Szybki start

Wymagania uzasadniające zaufanie do zabezpieczeń także wyrażone zostały w normie za pomocą komponentów. Zostały one tematycznie podzielone na 8 klas (p. tabela poniżej). Każda klasa dzieli się również na rodziny, zaś w danej rodzinie występują komponenty, wyrażające elementarne zagadnienia dotyczące tworzenia podstaw zaufania. W każdej rodzinie komponenty są uporządkowane hierarchicznie, według narastającego i kumulowanego rygoryzmu.

Klasa Nazwa klasy
APE Ocena dokumentu PP (ang. Protection Profile Evaluation)
ASE  Ocena dokumentu ST (ang. Security Target Evaluation)
ADV  Prace badawcze i rozwojowe (ang. Development)
AGD  Dokumentacja (ang. Guidance Documents)
ALC  Wsparcie cyklu życia produktu (ang. Life-Cycle Support)
ATE  Testowanie (ang. Tests)
AVA  Oszacowanie podatności (ang. Vulnerability Assessment)
ACO Systemy złożone (ang. Composition)