• baner CCMODE
Drukuj

Start

Super User. Opublikowano w Home

Wprowadzenie do standardu

Standard ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Security Evaluation (Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych) składa się z trzech części:

 • ISO/IEC 15408-1 (CC Part 1) zawiera: wprowadzenie, opis modelu zarządzania ryzykiem i kreowania uzasadnionego zaufania oraz struktur podstawowych dokumentów, opracowywanych na potrzeby certyfikacji produktu lub systemu;
 • ISO/IEC 15408-2 (CC Part 2) zawiera katalog komponentów funkcjonalnych (ang. functional components) służących do modelowania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa;
 • ISO/IEC 15408-3 (CC Part 3) zawiera katalog komponentów uzasadniających zaufanie (ang. assurance components), służących do modelowania wymagań uzasadniających zaufanie do funkcji zabezpieczających.

Dokumentacja CC dostępna jest na stronie https://www.commoncriteriaportal.org/

Common Criteria zaleca stosowanie rygorystycznych wymagań dla procesów rozwoju, produkcji i utrzymania produktów IT po to, aby użytkownicy mogli mieć pewność, że stosowane w tych produktach zabezpieczenia są poprawne i efektywne. Zaufanie do produktu jest dodatkowo potwierdzane w drodze niezależnej oceny i certyfikacji wykonywanych przez akredytowane laboratoria i instytucje.

Więcej informacji o standardzie dostępnych jest w zakładce Standard Common Criteria.

Dla kogo i dlaczego Common Criteria?

Standard jest przydatny dla przedsiębiorców, konstruktorów, programistów, menadżerów oraz wszystkich tych, którzy zaangażowani są w proces powstawania produktów IT, które posiadają jakiekolwiek funkcje zabezpieczające, które powinny działać niezawodnie i wiarygodnie.

Standard dostarcza środków do specyfikowania własności bezpieczeństwa, miar uzasadnionego zaufania oraz zasady tworzenia dokumentacji, która pełni rolę materiału dowodowego podczas niezależnej oceny.

Środki te zostały twórczo rozwinięte i dostosowane do potrzeb polskich przedsiębiorców w ramach projektu pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa". Projekt, oznaczany akronimem angielskim CCMODE (Common Criteria compliant Modular Open IT security Development Environment), został zrealizowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.3.1).

Produkty projektu CCMODE przeznaczone do upowszechniania:

 • wzorce projektowe dokumentacji,
 • komputerowy system wspomagający CCMODE Tools,
 • wdrożenie i utrzymanie systemu CCMODE Tools u klienta,
 • wiedza, doświadczenie, dobre praktyki,
 • szkolenia, warsztaty i konsultacje,
 • pomoc przy analizach bezpieczeństwa,
 • pomoc przy opracowaniu dokumentacji,
 • audyt środowiska rozwojowego na zgodność z CC,
 • ocena produktu na zgodność z danym poziomem EAL,
 • pracownia SecLab EMAG.

Szczegółowe informacje na temat produktów projektu dostępne są w zakładce Oferta współpracy.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla