• baner CCMODE
Drukuj

Projekt CCMODE

Super User. Opublikowano w Projekt CC MODE

Nazwa projektu: „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa".
Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii" (POIG 1.3.1).

Akronim angielski projektu – CCMODE (Common Criteria Modular Open Development Environment).

Rezultatem projektu jest metodyka budowy specjalistycznych środowisk rozwojowych do konstruowania, wytwarzania oraz utrzymywania produktów i systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria. Rozwiązanie ukierunkowane jest bezpośrednio na potrzeby polskich przedsiębiorców, konstruktorów i jednostek badawczo-rozwojowych tworzących informatyczne rozwiązania sprzętowe, sprzętowo-programowe i programowe mające cechować się uzasadnionym zaufaniem do zastosowanych w nich zabezpieczeń.

Realizacja projektu umożliwiła kreowanie zapotrzebowania i zwiększenie skali w zakresie konstruowania, wytwarzania i stosowania produktów lub systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa w Polsce. Efekt ten osiągnięty został m.in. dzięki działaniom upowszechniającym w postaci konferencji naukowych oraz licznych publikacji (więcej w zakładce Publikacje). W wyniku tego, po raz pierwszy w naszym kraju, możliwe stało się zawiązanie społeczności użytkowników standardu i zapoczątkowanie bliższej współpracy między nimi.

Na produkty projektu CCMODE składają się:

  • wzorce projektowe materiału dowodowego uwzględniające wymagania standardu;
  • metodyka wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym obejmująca procesy dostosowania wzorców do wymagań budowanego środowiska i procesy wypełniania wzorców treścią;
  • metodyka samooceny zgodności środowiska z wymaganiami standardu oraz metodyka samooceny wytwarzanego produktu i jego dokumentacji według wymagań CEM (ang. Common Evaluation Methodology) 
  • system CCMODE Tools – komputerowe narzędzie wspomagającego procesy konstruowania i oceny zabezpieczeń, procesy wytwórcze produktu z uwzględnieniem zarządzania konfiguracją, testami, śledzeniem i usuwaniem usterek bezpieczeństwa;
  • wiedza z zakresu: stosowania i interpretacji wymagań standardu, ocenionych i certyfikowanych produktów, certyfikacji środowisk rozwojowych wg koncepcji Site Certification, dobrych praktyk inżynierskich, procesów rozwojowych i modeli cyklów życia, technik semantycznych oraz ontologii stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz ciągłością działania według (ISO 22301, BS 25999).

Czytaj więcej o projekcie CCMODE

 

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla