• baner CCMODE
Drukuj

Publikacje

Super User. Opublikowano w Publikacje

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU CCMODE

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR)

 1. Bialas, A. Computer-Aided Sensor Development Focused on Security Issues. Sensors 2016, 16,759. (IF=2.245).http://www.mdpi.com/1424-8220/16/6/759 
 2. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns for Intelligent Sensors—Knowledge Engineering-Based Implementation. Sensors 2011, 11, 8085-8114. Dostęp: http://www.mdpi.com/1424-8220/11/8/8085/
 3. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns—Validation on the Intelligent Sensor Example Designed for Mine Environment. Sensors 2010, 10, 4456-4496. Dostęp: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/4456
 4. Bialas, A. Intelligent Sensors Security. Sensors 2010, 10, 822-859. Dostęp: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/1/822/
 5. Białas A., Ontological approach to the motion sensor security development, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 11/2009, pp. 36-44, Sigma-NOT, Warsaw (2009)
 6. Białas A., Security-related design patterns for intelligent sensors requiring measurable assurance, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 7/2009, pp. 92-99, Sigma-NOT, Warsaw (2009)

Monografie w języku kongresowym

 1. Białas A.: Semiformal Common Criteria Compliant IT Security Development Framework, Studia Informatica vol. 29, Number 2B(77), Silesian University of Technology Press, Gliwice 2008, 265 pages. Dostęp: http://www.znsi.aei.polsl.pl/

Monografie w języku polskim

 1. Białas A. (pod redakcją): Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2012 r.
 2. Białas A. (pod redakcją): Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2011 r.

Rozdziały monografii w języku kongresowym

 1. Bialas, A.: Computer aided IT security development. In: Benzakein M., Osypowicz G., Wiśniowski W. (Eds.): Journal of Polish-American Science and Technology, Institute of Aviation Scientific Publications, Vol. 8.2014, Warsaw, pp. 19-40.
 2. Bialas, A. Specification Means Definition for the Common Criteria Compliant Development Process – an Ontological Approach. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 37-54.
 3. Rogowski D., Nowak P.: Pattern based suport for Site Certification. W. Zamojski et. al. (Eds.): Complex Systems and Dependability, Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC) 170, pp. 179-193. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.
 4. Bialas, A. Patterns Improving the Common Criteria Compliant IT Security Development Process. In: Zamojski W., Kacprzyk J., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (Eds.): Dependable Computer Systems; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 97, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-21392-2, pp. 1-16.
 5. Białas A., Ontological approach to the IT security development process. In: Tkacz E; Kapczynski A. (Eds.): Internet – Technical Development and Applications; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 64, 2009, Springer Verlag Berlin-Heidelberg, ISBN: 978-3-642-05018-3, pp. 261-270.
 6. Białas A.: Advanced IT Security Development Process – through Enhancement of IT Security Development Process to Better Assurance, Chapter 13 in monograph: Kosmowski K.T. (Ed): Functional Safety Management In Critical Systems, Politechnika Gdańska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-7531-006-1).
 7. Białas A.: IT security development – computer-aided tool supporting design and evaluation, In: Kowalik J, Górski J., Sachenko A. (editors): Cyberspace Security and Defense: Research Issues, NATO Science Series II (NATO reference: ARW 980492), vol. 196, Springer Dordrecht, 2005, ISBN:1-4020-3380-X, pp. 3-23.

Rozdziały monografii w języku polskim

 1. Białas A.: Kreowanie zaufania do zabezpieczeń informatycznych podczas ich konstruowania na przykładzie systemu zaporowego, Rozdział w: pracy zbiorowej pod red. Z. Huzara i Z. Mazura: Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, pp. 49-72.
 2. Białas A.: Podstawy zaufania do produktu lub systemu informatycznego, Rozdział w: Grzywak A., Kapczyński A. (Praca zbiorowa pod red. naukową): Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2008, pp. 187-201.

Publikacje w czasopismach spoza listy filadelfijskiej, ale wymienione w wykazie MNiSW

 1. Bialas A., Flisiuk B.: Specialized development environments for security-enhanced IT products and systems. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr 188, 2014, pp. 11-24.
 2. Rogowski D. "Applying computer tool to Common Criteria methodology" [in:] Ambient Technology and Creativity Support Systems, Palonka J., Pańkowska M., Sroka H. (Eds.). Scientific Papers UE, Katowice 2014, pp. 178-191
 3. Bialas A., Flisiuk B.: IT security development process in the experimental SecLab development environment Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr 188, 2014, pp. 25-38.
 4. Bialas A.: Common Criteria complaint IT product development in the experimental SecLab laboraotry. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr 188, 2014, pp. 39-54.
 5. Bialas A.: Development of a Biometric System with Claimed Assurance. Przegląd Teleinformatyczny (Teleinformatics Review, 3/2013), T.1(19, Nr 3(36), Warszawa 2013.
 6. Bialas A.: Validation of the Ontology Based Model Of the Common Criteria Evaluation Evidences, Theoretical and Applied Informatics, No.3, 4/2013, pp. 201-223.
 7. Bialas A.: Ontology Based Model of the Common criteria Evaluation Evidences, Theoretical and Applied Informatics, No.2/2013, pp. 69-92.
 8. Broja A., Cała D., Małachowski M., Śpiechowicz K., Szczurek A.: Zastosowanie metodyki Common Criteria podczas procesu projektowania urządzeń na przykładzie czujnika gazometrycznego; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Katowice 2011; MIAG 5 (483); pp. 12-18.
 9. Nowak P., Rogowski D., Styczeń I.: Certyfikacja lokalnego środowiska rozwojowego (Site Certification) jako innowacyjne podejście do oceny produktów według standardu Common Criteria, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa (MIAG) 4 (482), pp. 31 – 43, Katowice 2011.
 10. Białas A.: Hardware, software and systems with claimed assurance level, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 12(466), 2009, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 31-45.
 11. Białas A.: Konstruowanie zabezpieczeń produktów i systemów informatycznych posiadających mierzalny poziom uzasadnionego zaufania, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 1(455), styczeń 2009, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice, pp. 45-54.
 12. Białas A.: Using the UML/OCL Methodology to Improve the IT Security Development Process, ProDialog Computer Programming and Applications, Polish Information Processing Society, ISSN 0867-6011, Number 24 2008, pp. 1-11.
 13. Białas A.: A language for the security issues specification during IT security development process, Theoretical and Applied Informatics, ISSN 1896-5334, vol. 20 No.2/2008, pp. 125-145.
 14. Rogowski D. Computer-aided tool based on Common Criteria related design patterns, Business Informatics, no 3/2013, Wroclaw University of Economics.

Publikacje w międzynarodowych materiałach konferencyjnych (w tym Web of Science)

 1. Bialas A. Software Support of the Common Criteria Vulnerability Assessment, [in:] Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in Dependability Engineering of Complex Systems, Proc of the Twelth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, July 2-16, 2017, Brunów, Poland. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 582, Springer International Publishing AG 2018, Cham, Switzerland, pp, 26-38, DOI 10.1007/978-3-319-59415-6
 2. Rogowski D. "Software support for Common Criteria security development process on the example of a data diode" [in:] Proceedings of the Ninth International Conference DepCoS-RELCOMEX. J. Zamojski W., et. al. (Eds.). Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC) 286. Springer International Publishing Switzerland 201, pp. 363-372.
 3. Bialas A.: How to Develop a Biometic System with Claimed Assurance. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp. 775-780 ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP138N-ART (Web).
 4. Bialas, A. Ontology-based Security Problem Definition and Solution for the Common Criteria Compliant Development Process. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T.: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX 2009, Brunow, Poland, 30 June – 2 July 2009, IEEE Computer Society, Los Alamitos, Washington, Tokyo, ISBN 978-0-7695-3674-3, pp. 3-10.
 5. Bialas A.: Patterns-based development of IT security evaluation evidences, The 11th International Common Criteria Conference, Antalya, 21-23 September 2010 (published in an electronic version), http://www.11iccc.org.tr/presentations.asp
 6. Bialas, A. Validation of the Specification Means Ontology on the Simple Firewall Case. In: Arabnia H., Daimi K. (Eds.), Proceedings of the 2009 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'09: July 13-16, Las Vegas, USA), Vol. I, ISBN: 1-60132-124-4, 1-60132-125-2 (1-60132-126-0), 2009, Publisher: CSREA Press, pp. 278-284.
 7. Białas A.: Ontology-based Approach to the Common Criteria Compliant IT Security Development, In: Arabnia H., Aissi S., Bedworth M (Eds.), Proceedings of the 2008 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'08: July, Las Vegas, USA), ISBN#1-60132-085-X, 2008, Publisher: CSREA Press, pp. 586-592.
 8. Bialas A.: Semiformal framework for ICT security development, The 8th International Common Criteria Conference, Rome, 25-27 September 2007 (published in an electronic version), http://www.8iccc.com/index.php
 9. Białas A.: Modeling the Security Objectives According to the Common Criteria Methodology, In: Aissi S., Arabnia H. R. (Editors), Daimi K., Gligoroski D., Markowsky G., Solo A.M.G. (Associate Co Editors), Proceedings of the 2007 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'07: June, Las Vegas, USA), ISBN# 1-60132-048-5, 2007, Publisher: CSREA Press, pp. 223-229.
 10. Białas A.: Semiformal Approach to the IT Security Development In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T.: Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX 2007, IEEE Computer Society, Los Alamitos, Washington, Tokyo, ISBN 0-7695-2850-3, pp. 3-11.
 11. Białas A.: A semiformal approach to the security problem of the target of evaluation (TOE) modeling, In: Arabnia, H. R., Aissi S. (Editors), Vert G. L., Williams P.A.H. (Associate Co Editors), Proceedings of the 2006 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing - SAM'06: June, Las Vegas, USA), ISBN# 1-60132-001-9, 2006, Publisher: CSREA Press, pp. 19-25.
 12. Białas A. "How to Develop a Biometric System with Claimed assurance," Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 775–780, ISBN
  978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).
 13. Rogowski D. "Software Implementation of Common Criteria Related Design Patterns", Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 1147-1152, ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).

Publikacje w krajowych, recenzowanych materiałach konferencyjnych

 1. Białas A.: Metodyka konstruowania produktów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności – podsumowanie wyników prac nad wzorcami projektowymi, Materiały konferencyjne EMTECH'2011 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Zawiercie, 11-13 maja 2011, pp. 247-262.
 2. Konferencja – Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ISBN 978-83-932737-9-9, 29-30 stycznia 2013 (materiały w wersji elektronicznej).
 3. Konferencja – Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ISBN 978-83-932737-0-6, 13-14 września 2011 (materiały w wersji elektronicznej).
 4. Białas A.: Konstruowanie produktów i systemów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności w świetle standardu ISO/IEC 15408, Materiały konferencyjne „Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania", Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 7 października 2010, ISBN 978-83928970-6-4.
 5. Białas A.: Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Materiały konferencyjne EMTECH'2010 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Ustroń, 19-21 maja 2010, pp. 29-37.
 6. Białas A.: Informatyczne produkty sprzętowe, oprogramowanie oraz systemy o zadanym poziomie uzasadnionego zaufania, Materiały konferencyjne EMTECH'2009 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym, Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 10-13 maja 2009, pp.131-138.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla