• baner CCMODE
Drukuj

Poziom uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń (EAL)

Super User. Opublikowano w Szybki start

Uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń jest mierzalne w skali EAL1 do EAL7 i wraz ze wzrostem tego poziomu wzrasta także rygoryzm i szczegółowość procesu konstruowania zabezpieczeń produktu. Poziomy EAL mają następującą interpretację:

  • EAL1 – określa, że „TOE był testowany funkcjonalnie" (ang. functionally tested),
  • EAL2 – określa, że „TOE był testowany strukturalnie" (ang. structurally tested),
  • EAL3 – określa, że „TOE był metodycznie sprawdzany i testowany" (ang. methodically tested and checked),
  • EAL4 – określa, że „TOE był metodycznie projektowany, testowany i przeglądany" (ang. methodically designed, tested and reviewed),
  • EAL5 – określa, że „TOE był półformalnie projektowany i testowany" (ang. semiformally designed and tested),
  • EAL6 – określa, że „projekt TOE został półformalnie zweryfikowany i przetestowany" (ang. semiformally verified design and tested),
  • EAL7 – określa, że „projekt TOE został formalnie zweryfikowany i przetestowany" (ang. formally verified design and tested).

Deklarowanym przez konstruktorów poziomom uzasadnionego zaufania dla produktu odpowiadają specjalnie skomponowane zbiory komponentów uzasadniających zaufanie, zwane pakietami uzasadnionego zaufania. Wytwarzając produkt, który ma być zgodny z danym poziomem, konstruktor narzuca sobie jednocześnie zbiór wymagań, zgodnie z którymi projektuje zabezpieczenia. Stosowanie wymagań z pakietów EAL jest głównym źródłem zapewnienia wiarygodności dla zastosowanych w produkcie funkcji zabezpieczających.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla