• baner CCMODE
Drukuj

Wymagania funkcjonalne na zabezpieczenia

Super User. Opublikowano w Szybki start

W standardzie CC wymagania funkcjonalne opisane są za pomocą komponentów funkcjonalnych. Komponenty funkcjonalne opisują zagadnienia informatyczne dotyczące wymagań stawianych funkcjom zabezpieczającym. Wyróżniono 11 klas (p. tabela poniżej) komponentów, podzielonych dodatkowo na rodziny. Komponenty składają się z elementów, z których każdy szczegółowo prezentuje dane zagadnienie bezpieczeństwa od strony informatycznej. Katalog komponentów funkcjonalnych służy do wyspecyfikowania (zamodelowania) zachowania zabezpieczeń (ich funkcjonalności).

 

Klasa Nazwa klasy
FAU Audyt bezpieczeństwa (ang. Security Audit)
FCO Transmisja (ang. Communication)
FCS Ochrona kryptograficzna (ang. Cryptographic Support)
FDP Ochrona danych użytkownika (ang. User Data Protection)
FIA Identyfikacja i uwierzytelnianie (ang. Identification and Authentication)
FMT Zarządzanie bezpieczeństwem (ang. Security Management)
FPR Prywatność (ang. Privacy)
FPT Ochrona funkcji zabezpieczających (ang. Protection of the TSF)
FRU Wykorzystanie zasobów (ang. Resource Utilization)
FTA

Dostęp do TOE (ang. TOE Access)

FTP Wiarygodne ścieżki/kanały (ang. Trusted path/channels)

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla